Simprod AB - Historik

Företagets grundare Michael Ling började 2004 att utveckla en flygsimulator som hobbyprojekt. Efter några års utveckling och en prototyp så blev intresset stort i flygarkretsar och ett samarbete med SIVEK AB inleddes. Möjligheterna att få simulatorn godkänd av Luftfartstyrelsen för flygutbildning undersöktes, och gav positivt resultat. 2007 var den certifierad som en FNPT 1 och såldes till Linköpings Flygklubb som sedan dess har den i sin utbildning av piloter.

2010 undersöktes möjligheterna att kunna driva och hyra ut en flygsimulator av typen FNPT II, som är mer avancerad än en FNPT I, eftersom det fanns kundunderlag för att bedriva uthyrning av en sådan. Hösten 2010 blev det klart med inköpet.

Som första kund skrevs kontrakt med Diamond Flight Academy som årligen utbildar ca 20 talet blivande trafikpiloter från hela världen.

Simprods affärsidé är att hyra ut simulatorn till flera olika flygskolor vilket ger ett bättre utnyttjande och därmed en lägre timkostnad. Simulatorn ska även användas till olika typer av upplevelse-evenemang för privatpersoner och företag.
Simprod 101, typ FNPT1 Simprod 101, typ FNPT1. Används i utbildningen än idag på Linköpings flygskola.

© Simprod AB | Flottiljvägen 26 | 392 41 Kalmar | Tel: 070-570 98 92 | micke.simprod@gmail.com