top of page
Image by Mike Petrucci

Företaget

Simprod AB driver två flygsimulatorer av typen Diamond DA42 tdi FNPT2 och en Airbus 320 trafikflygplan för 185 passagerare för utbildning av blivande trafikpiloter.

Simulator används i huvudsak av flygskolor och piloter för utbildning och flygträning, men hyrs även ut till olika evenemang och upplevelse-event.

 

Personal:

 HISTORIK

Företagets grundare Michael Ling började 2004 att utveckla en flygsimulator som hobbyprojekt. Efter några års utveckling och en prototyp så blev intresset stort i flygarkretsar och ett samarbete med SIVEK AB inleddes. Möjligheterna att få simulatorn godkänd av Luftfartstyrelsen för flygutbildning undersöktes, och gav positivt resultat. 2007 var den certifierad som en FNPT 1 och såldes till Linköpings Flygklubb som sedan dess har den i sin utbildning av piloter.

2010 undersöktes möjligheterna att kunna driva och hyra ut en flygsimulator av typen FNPT II, som är mer avancerad än en FNPT I, eftersom det fanns kundunderlag för att bedriva uthyrning av en sådan. Hösten 2010 blev det klart med inköpet.

Som första kund skrevs kontrakt med Diamond Flight Academy som årligen utbildar ca 50 talet blivande trafikpiloter från hela världen.

 

2014 köptes en Airbus 320 simulator som består av en komplett cockpit av det kända passagerarplanet. 2019 var simulatorn färdigutvecklad för kommersiellt bruk med tillhörande licenser. Idag används simulatorn för träning av kommersiella trafikpiloter och även för privatpersoner och företag som vill få en oförglömlig upplevelse.

Simprods affärsidé är att hyra ut simulatorerna till flera olika flygskolor vilket ger ett bättre utnyttjande och därmed en lägre timkostnad. Simulatorerna ska även användas till olika typer av upplevelse-evenemang för privatpersoner och företag.

Image by Shaun Darwood
Image by Moritz Mentges
bottom of page